Statutul societatii

Validat si aprobat in sedinta de Adunare Generala de la congresul ordinar din 2004

Capitol I - Denumirea, forma juridica, durata de functionare si sediul societatii

Art 1. Denumirea Societatii este Societatea Româna de Microchirurgie Reconstructiva (SRMR). În cadrul contactelor internationale Societatea se denumeste „Romanian Society for Reconstructive Microsurgery (RSRM)”.

Art. 2. SRMR este persoana juridica româna, fara scop lucrativ, apolitica, non-guvernamentala si non-profit, înfiintata în temeiul Art. 34, Legea nr. 21/1924. SRMR este Societatea Stiintifica care integreaza medici si specialisti din toate disciplinele medicale în cadrul carora sunt utilizate tehnicile de microchirurgie reconstructiva.

Art. 3. Durata de functionare a Societatii este nelimitata.

Art. 4. Anul de activitate este reprezentat de anul calendaristic.

Art. 5. Sediul Societatii este Clinica II Chirurgie, Str. Clinicilor 2-4, 3400 Cluj-Napoca. Dupa fiecare noua alegere a Comitetului Stiintific sediul se poate transfera în centrul în care presedintele ales al Societatii îsi desfasoara activitatea. În cadrul Societatii se pot înfiinta, prin hotarârea Comitetului Stiintific, filiale cu sediul în tara.

Capitol II - Scopul si activitatile societatii

Art. 1. SRMR are drept scopuri:
 1. promovarea din punct de vedere practic (clinic si experimental), stiintific si interdisciplinar a microchirurgiei reconstructive ca tehnica chirurgicala
 2. asocierea acelor membri ai corpului medical implicati în microchirurgia reconstructiva
 3. promovarea excelentei în abordarea tehnicilor si metodelor microchirurgicale în fiecare specialitate în parte
 4. promovarea învatamântului universitar si postuniversitar de microchirurgie, inclusiv activitati de educatie medicala continua si cercetare experimentala
 5. promovarea standardelor de etica profesionala între membrii Societatii
 6. promovarea importantei însusirii tehnicilor si metodelor specifice ale microchirurgiei în rândurile rezidentilor si tinerilor specialisti din diverse specialitati chirurgicale
 7. promovarea si întretinerea de relatii cu alte Societati Stiintifice, nationale si internationale, ale caror scopuri concorda cu cele ale SRMR

Art. 2. Pentru realizarea acestor scopuri, Societatea va desfasura activitati de schimb de cunostinte stiintifice si experiente practice, activitati de educatie medicala continua si de încurajare a studiilor stiintifice, astfel:

 1. realizarea unui sistem coerent de învatamânt postuniversitar de microchirurgie, finalizat printr-o diploma de atestare a supraspecializarii în microchirurgia reconstructiva, conform legislatiei valabile.
 2. promovarea înfiintarii de centre reprezentative pentru învatamânt si/sau cercetare în microchirurgia reconstructiva, în centrele universitare, care sa constituie baza materiala pentru învatamântul postuniversitar si cercetarea microchirurgicala
 3. aducerea la cunostinta a rezultatelor obtinute în microchirurgie de membrii SRMR pe plan national si international prin:
  1. crearea conditiilor de aparitie si sprijinirea stiintifica si materiala a RJHRM ca jurnal oficial al societatii
  2. organizarea unui Congres National o data la doi ani
  3. publicarea rezumatelor si a lucrarilor prezentate la aceste congrese în cadrul Romanian Journal of Hand and Reconstructive Microsurgery (RJHRM)
  4. colaborarea cu alte Societati Stiintifice nationale si internationale
 4. încurajarea relatiilor directe personale si profesionale ale membrilor SRMR pentru promovarea scopurilor Societatii
 5. onorarea personalitatilor nationale si internationale, care prin contributiile lor deosebite sprijina promovarea scopurilor SRMR
 6. recompensarea studiilor stiintifice de exceptionala calitate din domeniul microchirurgiei pe plan national

Art. 3. SRMR este de folos obstesc. Ea urmareste exclusiv si în mod direct interese comune. Nu urmareste obtinerea de profit. Sumele de bani si bunurile în natura care ajung în proprietatea SRMR se pot folosi numai în scopurile precizate de statut. Membrii SRMR nu pot încasa dividende si de asemenea nu pot folosi mijloacele financiare ale Societatii în scopuri contrare statutului. Nu se pot realiza averi.

Capitol III - Membrii societatii

Art. 1. Societatea este alcatuita din membri fondatori, membri activi, membri asociati, membri de exceptie, membri corespondenti, membri de onoare si membri seniori.

Art. 2. Membrii fondatori ai Societatii sunt persoane fizice, participante cu lucrari la cel de-al II-lea Simpozion de Microchirurgie din 2 Octombrie 1992 de la Cluj-Napoca, care au promovat constituirea SRMR si au semnat în acest sens. Membrii fondatori sunt de drept si membri activi ai SRMR. Nu pot fi adaugati membri fondatori.

Art. 3. Membrii activi sunt persoane fizice, cetateni români, medici primari, specialisti sau rezidenti, care adera la societate ulterior constituirii sale legale si care accepta si sustin prezentul statut. Ei trebuie sa fie implicati activ în aplicarea tehnicilor si metodelor de microchirurgie.

Art. 4. Membrii asociati sunt persoane fizice, cetateni români, medici primari, specialisti, rezidenti, stagiari sau studenti, care manifesta interes profesional fata de tehnicile de microchirurgie.
Cetatenii straini, implicati activ în practicarea microchirurgiei, pot fi acceptati drept membri asociati, daca au dreptul de a profesa ca medici si îndeplinesc celelalte conditii.

Art. 5. Membrii de exceptie sunt persoane fizice sau juridice, apartinând domeniului medical sau altor domenii si care manifesta interese stiintifice sau practice, inclusiv sustinere materiala, promovând scopurile SRMR si contribuind astfel la dezvoltarea microchirurgiei.

Art. 6. Membrii corespondenti sunt persoane fizice, chirurgi specialisti cetateni straini sau români, care activeaza în alte tari, care accepta si sustin prezentul statut. Ei trebuie sa fie chirurgi cu un înalt standard moral, profesional si etic, implicati activ în aplicarea tehnicilor si metodelor de microchirurgie. Membrii corespondenti trebuie sa fie membri ai societatilor nationale de microchirurgie din tara din care provin.

Art. 7. Membrii de onoare sunt propusi de Comitetul Stiintific dintre medicii din România sau din alte tari, care prin activitatea desfasurata au obtinut rezultate deosebite în microchirurgie si au adus contributii importante la promovarea obiectivelor SRMR. Membrii de onoare au aceleasi drepturi cu membrii activi. Daca îsi desfasoara activitatea în alte tari, membrii de onoare nu beneficiaza de dreptul la vot si dreptul de a fi ales. Membrii de onoare sunt exceptati de la plata taxelor anuale si a manifestarilor SRMR la care acestia participa.

Art 8. Membrii seniori sunt acei membri activi sau corespondenti, care s-au retras din activitatea profesionala. Membrii seniori nu platesc taxa anuala de membru si nici taxele stabilite pentru manifestarile stiintifice la care participa. Au drept de vot si nu pot fi alesi în Comitetul Stiintific al Societatii.

Capitol IV - Modalitatea de a deveni membru

Art. 1. Acordarea titlului de membru se face de catre Comitetul Stiintific. Calitatea de membru, cu drepturile si îndatoririle ce decurg din aceasta, începe cu momentul înstiintarii în scris de catre Comitetul Stiintific. Validarea calitatii titlului de membru se face catre Adunarea Generala. Fiecare nou membru trebuie sa primeasca „Diploma de membru” semnata de catre Presedinte si Vicepresedinte, copii dupa statutul si codul de etica ale Societatii.

Art. 2. Calitatea de membru activ, membru asociat, membru corespondent se obtine în conditiile urmatoare:

 1. Intentia de a deveni membru activ, asociat sau corespondent se anunta prin completarea unui formular de înscriere (cerere) adresat Comitetului Stiintific al SRMR.
 2. Pentru ca cererea de înscriere ca membru activ, asociat sau corespondent al SRMR sa fie luata în consideratie solicitantul trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
  • participant cu lucrari stiintifice ca autor la ultimul congres ale Societatii sau autor al minim unei lucrari stiintifice cu specific microchirurgical, care sa ateste ca solicitantul aplica activ tehnicile microchirurgicale (obligatoriu doar pentru membrii activi si corespondenti)
  • minim 2 recomandari sub forma de semnatura pe cererea de înscriere, de la doi membri activi ai SRMR, care se denumesc garanti (obligatoriu)
  • cel putin unul dintre garanti trebuie sa fie din aceeasi specialitate chirurgicala cu solicitantul
  • cel putin unul dintre garanti trebuie sa fie din acelasi centru cu solicitantul
  • cel putin unul dintre garanti trebuie sa fie din din alta zona decât solicitantul OK
  • la înscrierea de membri corespondenti unul dintre garanti trebuie sa fie din tara respectiva. În cazuri exceptionale membrii corespondenti pot fi alesi la propunerea Comitetului Stiintific.

  Numai membrii activi pot da recomandari solicitantilor la calitatea de membru. Un membru activ poate da un maximum de 2 recomandari pe an pentru fiecare dintre titulaturile de membru activ/ corespondent.

 3. La cerere se ataseaza un curriculum vitae, lista lucrarilor stiintifice publicate si o poza tip pasaport. Cererea si documentele atasate sunt trimise Comitetului Stiintific pâna cel târziu la data de 31 Octombrie a anului în care se doreste înscrierea.
 4. Comitetul Stiintific va lua în considerare toate cererile de înscriere o singura data pe an, în perioada 15 Noiembrie – 15 Decembrie. O cerere este acceptata daca întruneste 5 din cele 7 voturi posibile. Respingerea unei cereri trebuie motivata. Fiecare candidat, precum si garantii sai, este înstiintat în termen de 30 de zile despre decizia Comitetului Stiintific.
 5. Înscrierea în Societate este definitiva dupa:
  • validarea în Adunarea Generala (ordinara sau extraordinara), cu o majoritate de cel putin 2/3 din cei prezenti. Membrii Adunarii Generale trebuie sa primeasca cu minim 30 de zile înainte lista cu candidaturile de membru activ, asociat sau corespondent.
  • confirmarea în scris de catre candidat a faptului ca adera, subscrie si sustine statutul SRMR si codul de etica al SRMR.
 6. Înscrierea în Societate este certificata de primirea de catre candidat a diplomei de membru SRMR
 7. În cazul respingerii, candidatul poate sa depuna un nou dosar dupa cel putin doi ani de la data validarii deciziei de respingere în Adunarea Generala.

Art. 3. Calitatea de membru de exceptie, membru de onoare, membru senior se obtine în urmatoarele conditii:

 1. Titulaturile sunt propuse de Comitetul Stiintific, cu exceptia celor de senior, care trebuie solicitate.
 2. Acestea sunt definitive dupa validarea în Adunarea Generala (ordinara sau extraordinara), cu o majoritate de cel putin 2/3 din cei prezenti.
 3. Membrii Adunarii Generale trebuie sa primeasca cu minim 30 de zile înainte lista cu candidaturile.

Art. 4. Numai membrii activi au dreptul sa propuna numirea de membri corespondenti, de exceptie sau de onoare. Propunerea, împreuna cu motivarea numirii se înainteaza în scris Presedintelui SRMR. Numirea se face prin supunerea acesteia la vot în cadrul Comitetului Stiintific si este validata prin votul majoritatii simple a Adunarii Generale.

Capitol V - Drepturile membrilor

Art. 1. Membrii Societatii au urmatoarele drepturi:

 1. de a fi informati asupra tuturor actiunilor organizate de societate
 2. de a participa la activitatile organizate de Societate, conform cu regulamentele activitatilor respective
 3. de a participa la sedintele Adunarii Generale
 4. de a vota asupra oricaror probleme puse in discutia Adunarii Generale, în cadrul sedintelor acestui organ; acest drept este valabil exclusiv pentru membrii activi, de onoare si seniori cu cetatenie româna.
 5. de a accede, în urma votului Adunarii Generale, în oricare din functiile din cadrul organului executiv; acest drept este valabil exclusiv pentru membrii activi
 6. de a pune în discutie, prin includerea pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale, a oricarui subiect care are legatura cu activitatea Societatii
 7. de a propune aducerea de modificari prezentului statut în conditiile prevazute de statut
 8. de a solicita convocarea, în conditiile prezentului statut, Adunarea Generala
 9. de a cere, pe cheltuiala proprie, sa i se puna la dispozitie copii dupa actele Societatii (hotarâri, decizii, regulamente, etc.)
 10. de a beneficia si de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii actiunilor statutare ale Societatii, mijloacele aflate în patrimoniul Societatii
 11. de a folosi numele si simbolul Societatii în scop de promovare a activitatii proprii profesionale si stiintifice, în conditiile respectarii principiilor deontologiei profesionale si numai dupa anuntarea Presedintelui SRMR.
 12. de a fi recompensat cu sume banesti sau alte stimulente pentru activitatea sa, prin hotarârea Adunarii Generale
 13. de a beneficia de sprijinul oficial al Societatii la solicitare
 14. de a renunta la calitatea de membru.

Capitol VI - Obligatiile membrilor

Art. 1. Membrii Societatii au urmatoarele obligatii:

 1. de a asigura prin profilul moral si profesional cresterea prestigiului Societatii
 2. de a respecta statutul
 3. de a respecta codul de etica
 4. de a participa si de a se implica activ în actiunile initiate de Societate
 5. de a comunica Comitetului Stiintific orice informatii legate de desfasurarea de manifestari stiintifice sau educationale ale altor Societati Stiintifice Chirurgicale, informatii stiintifice semnificative receptionate la asemenea manifestari sau contacte importante realizate cu aceste ocazii
 6. de a achita cotizatia stabilita de Adunarea Generala a Societatii, cu exceptia membrilor de onoare si a membrilor seniori
 7. de a se supune hotarârilor si deciziilor organelor Societatii
 8. de a nu folosi mijloacele financiare sau bunurile Societatii în scopuri personale sau contrare intereselor sau deciziilor organelor Societatii
 9. de a se abtine de la orice fel de declaratii sau actiuni publice personale, care ar prejudicia în vreun fel imaginea Societatii
 10. de a nu initia actiuni, fara împuternicire din partea unuia dintre organismele Societatii, care ar putea implica în vreun fel Societatea

Art. 2. În cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligatii prevazute la articolul precedent sau în actele elaborate ulterior de catre Societate, în baza prezentului statut, membrii Societatii sunt raspunzatori, sub toate formele pe care le îmbraca raspunderea, pentru daunele produse sau care le-ar fi putut produce Societatii prin fapta lor.

Capitol VII - Disciplina

Art. 1. Sesizari si rezolvarea lor

 1. Orice sesizare la adresa unui membru de catre un alt membru se poate face doar în scris.
 2. Sesizarile se adreseaza Presedintelui Societatii, care le va prezenta Comitetului Stiintific la prima întrunire programata. Nu se accepta sesizari anonime, indiferent de gravitatea faptelor semnalate.
 3. Decizia de a da curs unei sesizari se face prin votul majoritatii simple a membrilor Comitetului Stintific. Daca nu se întruneste majoritatea simpla sesizarea este clasata. Clasarea sesizarii este comunicata reclamantului in 30 de zile de la luarea deciziei.
 4. Daca se decide deschiderea unei investigatii, ambele parti implicate sunt convocate si anuntate asupra datei si orei la care va avea loc audierea partilor.
 5. Daca, în urma audierii partilor, se impune o masura disciplinara (minim 5 voturi din 7, 4 din 6, 3 din 5, sub 5 membri prezenti ai Comitetului nu se ia decizie), Comitetul Stiintific înainteaza o rezolutie pe care o va face cunoscuta ambelor parti în maximum 30 de zile. Partile pot face apel în 30 de zile de la notificare.
 6. Masura disciplinara propusa de Comitetul Stiintific este validata de Adunarea Generala cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.
 7. Corespondenta oficiala se face prin posta, fax si email.

Art. 2. Atentionari

Orice membru poate fi atentionat de catre Comitetul Stiintific pentru urmatoarele motive:
 1. Nerespectarea statutului societatii
 2. Nerespectarea codului de etica al Societatii
 3. Utilizarea neautorizata a numelui si simbolurilor Societatii în scop publicitar în publicatii tiparite sau electronice, în mass media etc.
 4. Atitudine imorala, neprofesionala, care prejudiciaza renumele Societatii

Art. 3. Încetarea calitatii de membru

Calitatea de membru înceteaza prin:
 1. renuntarea din proprie initiativa, anuntata printr-o cerere adresata presedintelui SRMR
 2. radierea de pe lista membrilor: Comitetul Stiintific al Societatii poate hotarî radierea unui membru, daca acesta, cu toate ca a fost avertizat de doua ori, a ramas restantier la plata cotizatiei mai mult decât un an. Reluarea calitatii de membru este posibila cu aprobarea Comitetului Stiintific si dupa plata cotizatiilor restante
 3. condamnarea definitiva pentru fapte care contravin legilor tarii sau retragerea dreptului de practica medicala de catre Colegiul Medicilor
 4. excludere în cazul în care membrul respectiv a lezat grav imaginea Societatii sau a actionat contrar intereselor Societatii. Excluderea se propune si se motiveaza în scris de catre Comitetul Stiintific printr-un act informativ însotit de documente doveditoare, care sunt trimise prin posta, fax sau e-mail catre membrii Societatii cu 30 de zile înainte de Adunarea Generala. Tot atunci membrul respectiv este anuntat în scris prin posta cu confirmare de primire, iar în cadrul Adunarii Generale i se acorda dreptul de contestatie. Propunerea de excludere se supune la vot în cadrul Adunarii Generale, pentru validarea ei fiind necesara majoritatea simpla. Dupa validarea excluderii aceasta se comunica Colegiului Medicilor si altor organisme oficiale (dupa caz) împreuna cu o scrisoare de motivare semnata de Comitetul Stiintific al SRMR.
 5. prin deces.

Art. 4. Dupa încetarea calitatii de membru persoana respectiva nu mai poate avea nici o pretentie asupra cotizatiilor sau altor contributii aduse Societatii.

Capitol VIII – Organismele societatii

Art. 1. Structura organizatorica a Societatii include urmatoarele organisme:

 1. Adunarea Generala
 2. Comitetul Stiintific
 3. Comisia de Etica

Art. 2. Pentru a fi valide, hotarârile organismelor trebuie adoptate prin majoritatea simpla a votului celor prezenti. Dreptul de vot nu este transmisibil.

Art. 3. Votul este deschis, cu exceptia alegerii Comitetului Stiintific si a Presedintelui sau a excluderii unui membru, care se realizeaza prin vot secret.

Art. 4. La fiecare întrunire a unui organism se întocmeste un proces verbal, care va fi contrasemnat de conducatorul întrunirii respective.

Art. 5. Adunarea Generala

 1. Adunarea Generala este organul suprem, deliberativ al Societatii si se compune din totalitatea membrilor acesteia
 2. Adunarea Generala poate fi ordinara si extraordinara
 3. Adunarea Generala ordinara se întruneste cu ocazia Congreselor Nationale
 4. Convocarea Adunarii Generale ordinare se face de catre Comitetul Stiintific, în scris (e-mail, fax, posta), cu comunicarea ordinii de zi, cu cel putin 30 de zile înainte de data anuntata a sedintei. Adunarea este condusa de Presedintele Societatii.
 5. Adunarea Generala ordinara este statutara indiferent de numarul membrilor prezenti cu drept de vot
 6. Adunarea Generala extraordinara este statutara daca este prezenta majoritqatea simpla a membrilor cu drept de vot
 7. Convocarea Adunarii Extraordinare se poate realiza la solicitarea Comitetului Stiintific sau a cel putin un sfert din totalul membrilor Societatii.
 8. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
  1. alege si revoca membrii Comitetului Stiintific
  2. verifica si aproba activitatea si gestiunea prezentata de Comitetul Stiintific
  3. hotaraste cu privire la programul general de actiune al Societatii
  4. stabileste prestatiile si cotizatiile la care va fi obligat membrul Societatii
  5. hotaraste recompensarea cu sume banesti sau alte stimulente a membrilor Societatii pentru activitatea lor
  6. hotaraste asupra anularii, modificarii sau mentinerii deciziilor Comitetului Stiintific
  7. hotaraste asupra modificarii statutului
  8. valideaza titularizarea membrilor activi, asociati, corespondenti etc.
  9. hotaraste excluderea unui membru, alte masuri disciplinare
  10. hotaraste dizolvarea Societatii.

Art. 6. Comitetul Stiintific

 1. este organul executiv al Societatii si este compus din:
  1. Presedinte
  2. Secretar
  3. Viitorul Presedinte
  4. Trezorier
  5. Fostul presedinte
  6. Editorul RJHRM
  7. Istoric
  avand fiecare calitatea de membru fondator sau activ al Societatii.
 2. membrii Comitetului Stiintific sunt alesi de Adunarea Generala pe o perioada de 2 (doi) ani, fiind reeligibili, în aceeasi functie, maximum înca un mandat. Exceptiile de la regula vor fi hotarâte de Adunarea Generala pentru cazuri individuale si exceptionale, dupa o pauza de minim o legislatura
 3. modul de alegere are la baza autopropuneri din partea candidatilor la presedintie, care trebuie sa cuprinda:
  1. datele personale
  2. contributiile la dezvoltarea SRMR
  3. contributiile la dezvoltarea RJHRM
  4. contributii la dezvoltarea învatamântului postuniversitar de microchirurgie
  5. strategia de dezvoltare a SRMR
  6. nominalizarea membrilor Comitetului Stiintific cu motivare.
  7. Acordul scris al fiecarui membru al echipei; în cazul în care unul dintre cei propusi este prezent si pe alte liste, acesta trebuie sa prezinte o scrisoare de motivare
 4. Dosarele de candidatura se trimit pe adresa Comitetului Stiintific cu minim 3 luni înainte de alegeri. Comitetul Stiintific are obligatia de a trimite fiecarui membru activ / fondator câte o copie a fiecarui dosar de candidatura pâna cu cel mult 2 luni înainte de alegeri
 5. În Adunarea Generala fiecare candidat îsi prezinta oferta si apoi este disponibil pentru întrebari din partea membrilor Societatii; membrii echipei propuse sunt deasemeni disponibili pentru întrebari.
 6. preluarea functiilor si responsabilitatilor Comitetului Stiintific se face în maximum o luna de la alegere.
 7. Presedintele este reprezentantul executiv legal al Societatii. Semnatura sa obliga Societatea, ca persoana juridica, în raporturile cu tertii. Dreptul de reprezentare al Presedintelui poate fi transmis temporar, pe perioada în care acesta nu-si poate îndeplini atributiile, Vice-Presedintelui sau Presedintelui ales, prin delegatie.
 8. Presedintele ales se alege în cazul în care presedintele în exercitiu se afla la al doilea mandat. Alegerea se desfasoara conform articolului 6, punctele c), d), e) în timpul congresului premergator expirarii mandatului presdintelui în exercitiu.
 9. Comitetul Stiintific are urmatoarele atributii:
  1. asigura conducerea Societatii între sedintele Adunarii Generale
  2. aduce la îndeplinire si pune în executare hotarârile Adunarii Generale
  3. verifica respectarea statutului si a celorlalte acte adoptate ulterior de catre Societate
  4. acorda titlul de membru de onoare si de exceptie al Societatii
  5. administreaza resursele financiare, bunurile mobile si imobile aflate în patrimoniul Societatii
  6. întocmeste anual bugetul, pe care îl prezinta spre aprobare Adunarii Generale
  7. hotaraste cu privire la înfiintarea de filiale si puncte de lucru în alte localitati si stabileste coordonatorii de filiale
  8. hotaraste în ceea ce priveste angajarea de personal, în cazul în care se iveste o astfel de necesitate
  9. propune Adunarii Generale acceptarea si excluderea membrilor Societatii
 10. Deciziile Comitetului Stiintific, se iau cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti, în conditiile unui cvorum de minim jumatate din membri. Membrii Comitetului Stiintific, nu pot fi reprezentati în sedintele acestui organism, calitatea de membru si dreptul de vot nefiind transmisibile. Deciziile trebuie sa fie conforme cu hotarârile Adunarii Generale, cu statutul, cu celelalte acte ulterioare ale Societatii si cu legile române în vigoare la momentul luarii deciziei
 11. În situatia în care un loc din Comitetul Stiintific devine vacant, ceilalti membri ai Comitetului vor numi provizoriu o alta persoana din cadrul Societatii, având calitatea de membru fondator sau activ, care va prelua atributiile functiei respective pâna la noi alegeri. Atributiile noului membru astfel numit expira la data la care ar fi expirat în mod normal mandatul celui înlocuit.

Art. 7. Comisia de Etica

 1. Comisia de Etica este organul propriu de control al Societatii. Comisia de Etica se compune din trei membri activi sau de onoare, desemnati de Adunarea Generala, pentru patru exercitii financiare, care îsi vor exercita activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.
 2. Comisia de Etica se va întruni obligatoriu cu cel putin 60 de zile înaintea convocarii Adunarii Generale, când va discuta, analiza si verifica activitatea Societatii, inclusiv abaterile de la codul de etica, va întocmi un raport cu concluziile la care a ajuns, pe care îl va prezenta Adunarii Generale întrunita în sedinta ordinara. Acest raport trebuie trimis embrilor cu cel putin 30 de zile înainte de Adunarea Generala.

Capitol IX – Patrimoniul, finantarea

Art. 1. Patrimoniul Societatii este format din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter economic, apartinând Societatii, ca persoana juridica distincta.

Art. 2. Veniturile Societatii constau sau provin din: cotizatii, sponsorizari, contracte de reclama, donatii.

Art. 3. Situatia economico-financiara se raporteaza prin bilant anual.

Art. 4. Societatea poate deschide conturi în lei si în valuta în orice banca din tara sau strainatate conform legilor în vigoare.

Art. 5. Conturile SRMR sunt de doua tipuri:

 1. Contul central al SRMR care cuprinde:
  • cotizatiile anuale ale Societatii
  • 10% din donatiile obtinute de catre filiale
  Fondurile din contul general al SRMR pot fi utilizate pentru:
  • promovarea intereselor SRMR pe plan national si international
  • subventionarea unor initiative care sprijina dezvoltarea SRMR
  • rezolvarea unor probleme organizatoric-administrative si de protocol
  • achizitionarea de material informativ, care sa permita crearea unui centru de documentare în microchirurgie, pus la dispozitia membrilor societatii
 2. Conturi teritoriale ale filialelor SMRM, care cuprind:
  • 90% din donatiile pe care filialele le obtin pentru SRMR
  • taxele de participare la manifestarile stiintifice organizate de filiala respectiva
  Fondurile din conturile filialelor pot fi utilizate pentru:
  • dotarea si dezvoltarea filialei respective, sub raport material si informativ
  • organizarea manifestarilor stiintifice ale Societatii si sustinerea RJHRM

Mijloacele fixe obtinute de filialele SRMR prin donatii în numele SRMR (microscoape operatorii, aparatura electronica, audio-vizuala etc.), ramân în dotarea centrului si a membrilor SRMR care le-au obtinut, cu obligativitatea întregistrarii lor contabile. Nici un organism din cadrul SRMR nu poate interveni în redistribuirea aparaturii respective.

Art. 6. Întregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat în conformitate cu legislatia româna în materie, pe numele Societatii si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor Societatii.

Capitol XIV – Dizolvarea si lichidarea societatii

Art. 1. Societatea îsi înceteaza activitatea potrivit regulilor stabilite la art. 81-83 din Legea nr.21/1924.

Art. 2. În cazul dizolvarii Adunarea Generala va hotarâ, în concordanta cu prevederile legale în vigoare asupra destinatiei patrimoniului Societatii.

Capitol XV – Dispozitii finale

Art. 1. Societatea se poate asocia cu alte organizatii de profil sau poate adera la alte organizatii cu obiective similare, din tara sau strainatate.

Art. 2. Dispozitiile prezentului statut se completeaza cu legile în vigoare.

Art. 3. Modificarea prezentului statut se poate realiza în conditiile în care sunt prezentate propuneri scrise, semnate de minimum 5 membri, înaintate Comitetului Stiintific cu minimum 3 luni înainte de Adunarea Generala; Comitetul are obligatia de a lua în considerare orice propunere care îndeplineste conditiile statutare.
Comitetul stiintific va consulta membrii Societatii cu privire la propunerile facute prin corespondenta (email, fax, posta). Actul rezultant se prezinta spre validare Adunarii Generale.

Art. 4. Societatea dispune de cont bancar, stampila si emblema proprii.
Apasa aici pentru a descarca statutul SRMR in format PDF